جهانگردی ناهارخوران گرگان

بلوار ناهارخوران - مجتمع جهانگردی ناهارخوران گرگان
هر شب از 1,663,200ریال

درباره هتل

امکانات جهانگردی ناهارخوران گرگان


انواع اتاق ها

سوئیت (دو خوابه) 5,722,500ریال 4,000,000ریال

سوئیت یک خوابه (سه تخته) 4,394,400ریال 3,080,000ریال

سوئیت دو خوابه (چهار تخته) 5,722,500ریال 4,000,000ریال

کلبه (دو تخته) 2,376,000ریال 1,663,200ریال

پیش بینی آب و هوا