مهمانسرای جهانگردی بندر انزلی

انزلی - کیلومتر 5 جاده انزلی به آستارا - جنب نمایشگاه
هر شب از 1,800,000ریال

درباره هتل

امکانات مهمانسرای جهانگردی بندر انزلی


انواع اتاق ها

دو تخته رو به دریا 2,370,000ریال 1,900,000ریال

کانکت چهار تخته پشت به دریا 4,540,000ریال 3,500,000ریال

دو تخته پشت به دریا 2,270,000ریال 1,800,000ریال

کانکت چهار تخته رو به دریا 4,740,000ریال 3,550,000ریال

پیش بینی آب و هوا